Ljudgalleri

Martinus var en aktiv och dynamisk föredragshållare. Här följer några ljudexempel från hans föredrag och frågestunder i Varnhem eller Jönköping åren 1965-1969.

Ljuden är i komprimerat WAV-format. Vid problem, pröva att ladda ned en senare version av din spelare.

» Ljudgalleri sid 2
LJUDUTDRAG
Är Martinus analyser riktiga?
<a href="../sounds/FACIT.WAV" class="brodtext">Klicka h&auml;r!</a>
"Varenda facit visar att man skall vara kärleksfull!"
Gudomen
<a href="../sounds/GUDOMEN.WAV" class="brodtext">Klicka h&auml;r!</a>
"Gudomen är det stora makroväsen som vi lever i, precis som vi har myriader av mikroväsen inne i vår organism."
Det s k onda
<a href="../sounds/UBEHGODE.WAV" class="brodtext">Klicka h&auml;r!</a>
"Det finns nog det som är obehagligt, men det är ett obehagligt gott!"
Människan ej färdig!
<a href="../sounds/MENNEJF.WAV" class="brodtext">Klicka h&auml;r!</a>
"Människorna är inte färdigskapade; därför kan de inte vara till glädje och välsignelse i så stor utsträckning för omgivningarna som de skulle vara och som de kommer att nå fram till."

» Ljudgalleri sid 2