All Downloads

 

  ENGLISH

If you are unable to read the pdf format, get Adobe Reader! Right click (CTRL click) to save.
 
Material by Martinus
» Answer to a letter from a sick person
» Dying Cultural Factors
» Martinus Seven Pieces of Advice
» Martinus' 12 Points
Material about Martinus
» Introduction (Rolf Elving)
» Introduction (Stefan Perneborg, Ulla Hjortflod)

 

  ESPERANTO

Materialo de Martinus
» Al malsanulo
» Dekdu punktoj de Martinus
» Sep vivkonsiloj de Martinus
Materialo pri Martinus
» Biografio
» Enkonduko

 

  CHINESE

Introductions
» Short Introduction in Chinese (pdf)
» Short Introduction in Chinese (swf)
»

Material by Martinus
» The Fate of Humankind (swf)
» The Principle of Reincarnation (swf)

 

  FRENCH

Matériaux de Martinus
» Une question sur la tolérance
» Introduction (Rolf Elving)

 

  GERMAN

Introduktionen
» Optimistische Lebensanschauung (Rolf Elving)

 

  HINDI

Introductions
» Short Introduction in Hindi (pdf)

 

  HUNGARIAN

Introductions
» Egy optimista életszemlélet (pdf)

Material by Martinus
» A jövendö világkultúra (pdf)
» Martinus: 12 pontja (pdf)

 

  ITALIAN

Introductions
» Una visione ottimistica della vita (Rolf Elving)

 

  JAPANESE

Introductions
» Short Introduction in Japanese (pdf)
» Short Introduction in Japanese (swf)
»

 

  KOREAN

Introductions
» Short Introduction in Korean (Rolf Elving)
»

 

  PORTUGUESE

Material ***about*** Martinus
» Introdução (Rolf Elving)

 

  RUSSIAN

Introductions
» Short Introduction in Russian (Kjell Höglund, pdf)
» Short Introduction in Russian (Kjell Höglund, swf)

Material by Martinus
» Martinus Seven Pieces of Advice (pdf)
» Martinus Seven Pieces of Advice (swf)

 

  SPANISH

Introductions
» Breve introducción a la Cosmología de Martinus

 

  SWAHILI

Introductions
» Short Introduction in Swahili (pdf)
» Short Introduction in Swahili (swf)

 

  SWEDISH

Material av Martinus
» Döende kulturfaktorer
» Genom dödens port - sömnen och döden
» Getsemane örtagård
» Getsemanes lysande ängel (utdrag)
» Martinus råd till en sjuk
» Martinus sju levnadsråd
» Martinus tolv punkter
» Pilatus, Kristus och Barrabas
Introducerande material
» Biografi
» Introduktion
» Ett författarskap som kan förändra världen (Jan-Erik Luft)
» Introduktion (Rolf Elving)
Övrigt material
» De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen
» Världsimpulserna
» Världsåterlösningsepokerna
» Världsåterlösningsprincipen

 

  TURKISH

Introductions
» Short Introduction in Turkish (Rolf Elving)

 

Archive page »