All Archives

 

  ENGLISH

If you are unable to read the pdf format, get Adobe Reader! Right click (CTRL click) to save.
 
Material by Martinus
» Answer to a letter from a sick person
» Articles from the Martinus Institute... (new window)
» Dying Cultural Factors
» Martinus Seven Pieces of Advice
» Martinus' 12 Points
Material about Martinus
» Introduction (Rolf Elving)
» Introduction (Stefan Perneborg, Ulla Hjortflod)
Pictures
Martinus 1901 Martinus 1918 Martinus 1921 Martinus 1928 Martinus 46 years/år/jaroj Martinus Martinus 1958 Martinus Martinus
» Picture Gallery
Sound Excerpts
» Sound Gallery

 

  ESPERANTO

Se vi ne povas legi la pdf formaton, akiru Adobe Reader!
 
Materialo de Martinus
» Al malsanulo
» Dekdu punktoj de Martinus
» Sep vivkonsiloj de Martinus
Materialo pri Martinus
» Biografio
» Enkonduko
Bildoj
» Bildgalerio
Sonekstraktoj
» Songalerio

 

  CHINESE

Introductions
» Short Introduction in Chinese (pdf)
» Short Introduction in Chinese (swf)

Material by Martinus
» The Fate of Humankind (swf)
» The Principle of Reincarnation (swf)

 

  DANISH

Artikler af Martinus
» Artikler fra Martinus Institut... (nyt vindue)
Lydekstrakt

 

  DUTCH

Artikelen van Martinus
» Artikelen van Martinus Instituut... (new window)

 

  FRENCH

Matériaux de Martinus
» Articles de L'institut Martinus... (new window)
» Une question sur la tolérance
Matériaux ***about*** Martinus
» Introduction (Rolf Elving)

 

  GERMAN

pdf -> Adobe Reader

Introduktionen
» Optimistische Lebensanschauung (Rolf Elving)

 

  HINDI

Introductions
» Short Introduction in Hindi (pdf)

 

  HUNGARIAN

Introductions
» Egy optimista életszemlélet (pdf)

Material by Martinus
» A jövendö világkultúra (pdf)
» Martinus: 12 pontja (pdf)

 

  ITALIAN

pdf -> Adobe Reader

Introductions
» Una visione ottimistica della vita (Rolf Elving)

 

  KOREAN

Introductions
» Short Introduction in Korean (Rolf Elving)

 

  JAPANESE

Introductions
» Short Introduction in Japanese (pdf)
» Short Introduction in Japanese (swf)

 

  PORTUGUESE

pdf -> Adobe Reader
 
Material ***about*** Martinus
» Introdução (Rolf Elving)

 

  RUSSIAN

Introductions
» Short Introduction in Russian (pdf)
» Short Introduction in Russian (swf)

Material by Martinus
» Martinus Seven Pieces of Advice (pdf)
» Martinus Seven Pieces of Advice (swf)

 

  SPANISH

Introductions
» Breve introducción a la Cosmología de Martinus (pdf)

 

  SWAHILI

Introductions
» Short Introduction in Swahili (pdf)
» Short Introduction in Swahili (swf)

 

  SWEDISH

Om du ej kan läsa pdf-formatet, hämta Adobe Reader!
 
Material av Martinus
» Döende kulturfaktorer
» Genom dödens port - sömnen och döden
» Getsemane örtagård
» Getsemanes lysande ängel (utdrag)
» Martinus råd till en sjuk
» Martinus sju levnadsråd
» Martinus tolv punkter
» Pilatus, Kristus och Barrabas
Introducerande material
» Biografi
» Introduktion
» Ett författarskap som kan förändra världen (Jan-Erik Luft)
» Introduktion (Rolf Elving)
Övrigt material
» De kosmiska krafterna bakom världsåterlösningen
» Världsimpulserna
» Världsåterlösningsepokerna
» Världsåterlösningsprincipen
Akademiska avhandlingar
» Idealism och intuition, del II: Martinus kosmologi - ett intuitivt bidrag till psykologin (Ann-Sofi Larsson)
Bilder
» Bildgalleri
Ljudutdrag
» Ljudgalleri

 

Media page »
Download page »